Null

Όροι και Προϋποθέσεις

Η υπηρεσία της κοινωνικής επιχείρησης TheSocialMedwork (TSM) και η σχετική ιστοσελίδα παρέχονται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι όροι αυτοί ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών της TSM για την υποστήριξη των πελατών σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα επώνυμα φάρμακα των ασθενών, καθώς και με την αγορά αυτών των φαρμάκων (όλα μαζί: οι υπηρεσίες).

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την TheSocialMedwork, συμφωνείτε αυτόματα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Στόχος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Εργασίας

Οι υπηρεσίες του TheSocialMedwork χρησιμεύουν ως εργαλείο και πηγή πληροφοριών για τους γιατρούς, τους ασθενείς και όσους ασχολούνται με αυτούς ή τη θεραπεία τους, τους παρόχους φροντίδας και άλλους εμπλεκόμενους. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών μας δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν μια κατ' ανάγκη σχέση με έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και δεν προορίζονται ως ιατρική συμβουλή. Προορίζεται ως ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Το TheSocialMedwork ενθαρρύνει τους χρήστες και τους πελάτες να λαμβάνουν τις δικές τους καλά ενημερωμένες αποφάσεις υγειονομικής περίθαλψης με βάση τη δική τους έρευνα και σε συνεργασία με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Χρησιμοποιήσετε

Κάθε χρήστης οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της TheSocialMedwork (στα ακόλουθα: πελάτης) θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο.

Η χρήση της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας υποστήριξης του TheSocialMedwork είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που ο πελάτης κάνει μια αγορά μέσω TheSocialMedwork ένα τέλος χειρισμού (που ονομάζεται τέλος εξυπηρέτησης ασθενών) συμβαίνει.

Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει πληροφορίες που λαμβάνονται από το TheSocialMedwork σε μη περιστασιακή βάση, να τις αναπαραγάγει ή να τις πωλήσει με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ή όχι μετά την επεξεργασία της ενσωμάτωσης σε δίκτυα ή την αποκάλυψη με άλλο τρόπο. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών TheSocialMedwork μπορεί να αντιγραφεί μόνο για μη εμπορική ατομική αναφορά με όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας διατηρούνται. Τα ονόματα των μελών της ομάδας υποστήριξης πελατών ενδέχεται να μην δημοσιεύονται.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να απέχει από τις ακόλουθες ενέργειες:

να χρησιμοποιούν κατά τρόπο που να είναι επιβλαβής για τους ασθενείς, τους γιατρούς ή άλλους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστότοπών μας,

να μεταδίδετε αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («spam») σε πρόσωπα των οποίων τις πληροφορίες θα είχατε λάβει μέσω των υπηρεσιών της TheSocialMedwork.

χρήση κατά τρόπο που είναι επιβλαβής για το TheSocialMedwork ή για άλλους χρήστες των υπηρεσιών διαδικτύου και των δικτυακών τόπων μας, ή σε τρίτους,

απειλώντας, προσβάλλοντας, κάνοντας διακρίσεις ή εμποδίζοντας άλλους·

εξάπλωση ιών υπολογιστών ή εγγράφων που περιέχουν άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Επεξεργασία δεδομένων

Η χρήση των υπηρεσιών του TheSocialMedwork υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της Κοινωνικής Προστασίας. Η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Περιβάλλοντος πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Δεδομένου ότι η Κοινωνική Εργασία επεξεργάζεται δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες και άλλους, ωστόσο, η TheSocialMedwork δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των υπηρεσιών του TheSocialMedwork.

Ο χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από TheSocialMedwork που προσθέτει τα στοιχεία στον σε απευθείας σύνδεση ιστοχώρο αγοράς υγείας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των στοιχείων. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει μόνο ακριβή δεδομένα στην ιστοσελίδα ή μέσω της διαδικτυακής αγοράς υγείας ή των διαδικτυακών υπηρεσιών της TheSocialMedwork. Λόγω των στόχων των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας ως εργαλείου και πηγής πληροφοριών για ιατρούς, ασθενείς, παρόχους περίθαλψης και άλλους εμπλεκόμενους, δεν επιτρέπεται η παροχή φανταστικών ή εσφαλμένων δεδομένων μέσω των υπηρεσιών.

Εμπιστευτικότητα

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον πελάτη σε δημόσια προσβάσιμα μέρη της ιστοσελίδας της διαδικτυακής αγοράς της κοινότητας υγείας ή τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί, για παράδειγμα σε ένα ιστολόγιο ή φόρουμ, θεωρούνται ότι δεν είναι εμπιστευτικά. Με την ανάρτηση ή την αποστολή αυτών των δεδομένων που θα δημοσιευτούν παραχωρείτε στο TheSocialMedwork το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει, να τροποποιεί, να μεταφράζει ή να καταργεί αυτά τα δεδομένα. Όσον αφορά όλα τα δεδομένα, που παρέχετε, είστε πεπεισμένοι ότι είστε εξουσιοδοτημένοι και, εάν είναι απαραίτητο, έχετε λάβει την άδεια άλλων εμπλεκόμενων, και προστατεύετε το TheSocialMedwork ή τους χρήστες του από όλες τις αξιώσεις τρίτων σε αυτό το πλαίσιο.

Τα δεδομένα που παρέχει ο πελάτης στο TheSocialMedwork σχετικά με τα αιτήματα αντιμετωπίζονται αυστηρά εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία μιας παραγγελίας.

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τα δεδομένα

Ούτε η TheSocialMedwork ή οι θυγατρικές της, ούτε οποιοδήποτε μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση αυτής της ιστοσελίδας της διαδικτυακής αγοράς της κοινότητας υγείας, θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή με άλλο τρόπο από την εξάρτηση από πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις υπηρεσίες, την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών των υπηρεσιών, ή τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενό τους. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος που προκαλείται από ιούς που μολύνουν τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα δεδομένα του υπολογιστή σας.

Η χρήση των υπηρεσιών και των δεδομένων που δημιουργούνται από το χρήστη και διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας γίνεται με δική του ευθύνη του χρήστη. ΤοΚοινωνικό Έργο μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει δεδομένα κατά την κρίση του. Η Κοινωνική Εργασία θα χρησιμοποιήσει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στις υπηρεσίες τους. Ο πελάτης κατανοεί ότι η TheSocialMedwork βασίζεται επίσης στην εμπειρογνωμοσύνη των άλλων για να είναι σε θέση να παρουσιάσει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Η Κοινωνική Υπηρεσία δεν παρέχει καμία εγγύηση, επιχειρήσεις ή δηλώσεις οποιουδήποτε είδους ως προς την ακρίβεια, το νόμισμα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα του για το σκοπό αυτό. Η ΚοινωνικήMedwork αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ιστοσελίδες και σύνδεσμοι τρίτων

Οι υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους που διατηρούνται από τρίτους πάνω από τους οποίους TheSocialMedwork δεν έχει κανέναν έλεγχο. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται απλώς και μόνο για λόγους ευκολίας. Ομοίως, οι υπηρεσίες μπορούν να προσεγγιστούν από συνδέσμους τρίτων μέσω των οποίων η TheSocialMedwork δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η Κοινωνική Εργασία δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση, υποχρέωση ή δήλωση οποιουδήποτε είδους ως προς την ακρίβεια, το νόμισμα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από αυτές τις πληροφορίες. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται έγκριση ή σύσταση από την TheSocialMedwork.

Δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στο περιεχόμενο των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας κατέχονται από την TheSocialMedwork και τις θυγατρικές της, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν κατέχονται από τρίτους των οποίων το υλικό έχει διατεθεί μέσω των υπηρεσιών διαδικτύου και της διαδικτυακής ιστοσελίδας της αγοράς υγείας. Το TheSocialMedwork διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο των υπηρεσιών διαδικτύου και της διαδικτυακής ιστοσελίδας της αγοράς της κοινότητας υγείας.

Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα της TheSocialMedwork και των προμηθευτών της στο περιεχόμενο των υπηρεσιών διαδικτύου και της διαδικτυακής ιστοσελίδας της αγοράς της κοινότητας υγείας, καθώς και τα δεδομένα που προέρχονται από αυτήν, είτε αυτό το περιεχόμενο ή τα δεδομένα είναι (βοηθημένο από) το προϊόν της επεξεργασίας από κάποιον άλλο από το TheSocialMedwork ή τους προμηθευτές του, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά παραπάνω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να εμφανίσετε, να κατεβάσετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε ή να αναμεταδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία, κείμενο ή έγγραφα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος της σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε έντυπη μορφή, ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο με βάση αυτό, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της TheSocialMedwork. Επιπλέον, το όνομα και το λογότυπο του TheSocialMedwork είναι σήματα κατατεθέντα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή άδεια του TheSocialMedwork.

Αγορά προϊόντων

Κατά την αγορά προϊόντων μέσω του TheSocialMedwork, ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του TheSocialMedwork. ΤοΚοινωνικό Έργο λειτουργεί ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Υγείας των Κάτω Χωρών, Χάγη. Αριθμός εγγραφής: 6730 BEM. Η σύμβαση αγοράς γίνεται μεταξύ του πελάτη (αγοραστή) και του αντίστοιχου συνεργάτη (πωλητή) ο οποίος μπορεί να προμηθεύεται καλύτερα το προϊόν που ζητήθηκε, εκπροσωπούμενο από την TheSocialMedwork. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων και την ακριβή παράδοση. TheSocialMedwork είναι το πρόσωπο επαφής για τον αγοραστή.

Όλες οι προσφορές που γίνονται από το TheSocialMedwork είναι χωρίς υποχρέωση και μη δεσμευτικές, εκτός αν έχουν περιγραφεί ρητά γραπτώς ως δεσμευτικές.

Η Κοινωνική Εργασία είναι υπεύθυνη και ικανή να προμηθεύεται το γνήσιο προϊόν που αγοράζεται, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η εισαγωγή πρέπει να πραγματοποιείται από το εσωτερικό της χώρας και οφείλεται στην ευθύνη του αγοραστή. Το TheSocialMedwork υποστηρίζει εντούτοις στην απόκτηση της σωστής γνώσης και της τεκμηρίωσης για να επεξεργαστεί μια νομική εισαγωγή.

Διεξαγωγή σύμβασης

Αφού ένας πελάτης ζητήσει μια προσφορά από την ομάδα υποστήριξης πελατών θα τους δοθεί μια προσφορά για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Μόλις ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου προς την Υποστήριξη Πελατών, έχει διεξαχθεί νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της TheSocialMedwork και του πελάτη. Η Κοινωνική Εργασία επιβεβαιώνει την αγορά με ένα τιμολόγιο / επιβεβαίωση παραγγελίας. Από αυτή τη στιγμή και μετά ο πελάτης δεν είναι σε θέση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πελάτης υποχρεούται να κάνει την πληρωμή και να παρέχει στην Κοινωνική Πρόνοια τα σχετικά έγγραφα, όπως συνταγή και απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής, κατά περίπτωση.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του φαρμάκου. Η Κοινωνική Εργασία δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση μόλις ο κίνδυνος στα προϊόντα έχει μεταφερθεί στον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του που απορρέουν από την παρούσα διάταξη, θα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Κοινωνική Εργασία για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ζημία που προκύπτει. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως με τον Πελάτη, η TheSocialMedwork δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διάλυση, απώλεια, κατάσχεση, καταστροφή ή ζημία των προϊόντων ως αποτέλεσμα των ελέγχων των εισαγωγών, της έλλειψης εγκρίσεων, των επιθεωρήσεων, των τελωνειακών δασμών ή άλλων περιστάσεων που σχετίζονται με την εξαγωγή των προϊόντων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤοΚοκοινωνικό είναι υπεύθυνο να έχει παραδοθεί το γνήσιο φάρμακο στον συμφωνημένο προορισμό, στην κατάλληλη και απαιτούμενη κατάσταση του φαρμάκου.

Τιμές

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, η τιμή ενός προϊόντος που θα παρασχεθεί από την TheSocialMedwork είναι η πιο πρόσφατη τιμή του προϊόντος αυτού, όπως δημοσιεύεται από την TheSocialMedwork σε ευρώ. Οι τιμές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν το τέλος διεκπεραίωσης (ονομαστικό τέλος εξυπηρέτησης ασθενών) και τα έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως η αποστολή και χωρίς τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας (ή ισοδύναμους τοπικούς και εθνικούς φόρους) και άλλους δημόσιους φόρους. Στην περίπτωση αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τελωνειακούς δασμούς και τέλη και άλλους δημόσιους φόρους. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει την πληρωμή εντός 14 ημερών από την αποδοχή της προσφοράς. Μετά από αυτό TheSocialMedwork έχει το δικαίωμα να χρεώνουν αποκλίσεις των τιμών σε περίπτωση που συνέβησαν.

Χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από το ζητούμενο φάρμακο. TheSocialMedwork κάνει μια εκτίμηση του χρόνου παράδοσης που είναι μη δεσμευτική, δεδομένου ότι η διάρκεια εισαγωγής δεν είναι στην επιρροή του TheSocialMedwork. TheSocialMedwork κάνει ό, τι χρειάζεται για την υποστήριξη της εισαγωγής. Εάν το φάρμακο δεν έχει διατεθεί (προέρχεται) για εισαγωγή εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή της πληρωμής, ο ασθενής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος προμήθειας παρατείνει την εκτίμηση ο ασθενής θα ενημερώνεται αναλόγως. Η Κοινωνική Εργασία δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση και δεν μπορεί να χρεωθεί για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την καθυστέρηση, εκτός αν ήταν στην επιρροή του TheSocialMedwork.

Ανωτέρας

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (λόγοι που δεν επηρεάζουν το TheSocialMedwork), όπως η έλλειψη φαρμάκων που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα για την παροχή του φαρμάκου προσωρινά ή σίγουρα TheSocialMedwork δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβής και επιτρέπεται να ακυρώσει την παραγγελία. Η τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένου του τέλους διεκπεραίωσης επιστρέφεται.

Αξιώσεις και επιστροφή προϊόντων

TheSocialMedwork δεν θα πάρει πίσω οποιαδήποτε προϊόντα δεδομένου ότι οποιαδήποτε αγορά από έναν πελάτη γίνεται σε μια μεμονωμένη προσωπική βάση εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φάρμακο που προέρχεται θα διατεθεί ειδικά για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Έτσι, το TheSocialMedwork δεν επιτρέπεται να παίρνει πίσω τα φάρμακα./

Σε περίπτωση που οι αξιώσεις προκύπτουν από ελαττώματα Η Κοινωνική Μέντυση ενημερώνεται γραπτώς αμέσως μετά την ανακάλυψή τους. Σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να ανιχνευθεί από τη συσκευασία, η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών.

Όροι προς τον προμηθευτή

Μόλις theSocialMedwork επεξεργάζεται μια παραγγελία που τοποθετείται από τον πελάτη του TheSocialMedwork πηγές το προϊόν με έναν από τους προμηθευτές συνεργατών της. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για τη γνησιότητα, την Genuity και τη σωστή ποιότητα του προϊόντος. Η ευθύνη του εταίρου περιλαμβάνει επίσης τη ναυτιλία του προϊόντος που είναι υπεύθυνος επίσης για τη ναυτιλία στη σωστή κατάσταση του προϊόντος. Ο εταίρος θα αποζημιώσει και να κρατήσει TheSocialMedwork αβλαβή από τυχόν αξιώσεις σχετικά με (υποτιθέμενη) προϊόντα ελάττωμα ή την ποιότητα διαμαρτύρεται.

Τροποποίηση και παραπομπή

Το TheSocialMedwork διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής αγοράς της κοινότητας υγείας χωρίς προειδοποίηση. Η αναφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, άλλα δεδομένα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, κατασκευαστές, προμηθευτές ή άλλη ονομασία, δεν συνεπάγεται ρητή ή σιωπηρή έγκριση, υποστήριξη ή σύσταση αυτής από την TheSocialMedwork.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Με τους παρόντες όρους, καθώς και για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες ή θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών διαδικτύου της TheSocialMedwork, η ολλανδική νομοθεσία της Χάγης είναι εφαρμόσιμη. Τα δικαστήρια της Χάγης έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Τερματισμός χρήσης

Παρά τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η TheSocialMedwork διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να εμποδίσει ή να αποτρέψει τη μελλοντική πρόσβαση του χρήστη και τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών.