Μια εύκολη κατευθυντήρια γραμμή συνταγή

Το TheSocialMedwork παρέχει πρόσβαση σε φάρμακα ειδικά με βάση την εισαγωγή ασθενών, πράγμα που σημαίνει ότι εργαζόμαστε για λογαριασμό του ασθενούς σε συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό τους. Για να σας υποστηρίξουμε με επιτυχία με πρόσβαση σε ένα άλλο εγκεκριμένο φάρμακο, χρειαζόμαστε μια επιστολή συνταγών από τον θεράποντα γιατρό σας στη χώρα καταγωγής σας.

Λάβετε υπόψη ότι ως μέρος των πρωτοκόλλων μας ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τον θεράποντα γιατρό σας για επαλήθευση ή ενημερώσεις πληροφοριών. Με την αποστολή μας τη συνταγή σας μας επιτρέπετε να το κάνουμε.

Εδώ είναι μια κατευθυντήρια γραμμή συνταγή που μπορείτε να μοιραστείτε με το γιατρό θεραπεία σας για να εξασφαλιστεί ότι η συνταγή σας περιλαμβάνει τις σωστές και πλήρεις πληροφορίες: