Πλήρης άδεια κυκλοφορίας για blinatumomab

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) χορήγησε πλήρη άδεια κυκλοφορίας για το blinatumomab με βάση δεδομένα από τη μελέτη φάσης 3 TOWER. Η μελέτη περιελάμβανε ενήλικες ασθενείς με χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας-αρνητικό (Ph-) υποτροπιάζουσα ή πυρίμαχη πρόδρομη προδρόμου Β-κυττάρων οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL).

Blinatumomab είχε ήδη εγκριθεί με ταχεία έγκριση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι «προσωρινά εγκριθεί», αλλά ότι απαιτούνται περαιτέρω αποτελέσματα στο μέλλον. Η τελευταία έγκριση από την ΕΚ σημαίνει ότι έχουν υποβληθεί νέα αποτελέσματα και ότι η προηγούμενη προσωρινή έγκριση αποτελεί πλέον πλήρη έγκριση (χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αποτελέσματα).

Διαβάστε τις πλήρεις λεπτομέρειες της έγκρισης εδώ.